Privacyverklaring

1. Inleiding
De gemeente Den Haag (inclusief haar onderdelen, zoals diensten en stadspartners) respecteert de privacy van de gebruikers van het registratiesysteem Participatieprikbord.denhaag.nl. Bij het gebruik van dit systeem staat zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. De gemeente Den Haag houdt zich dan ook aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.

De gemeente Den Haag gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van dit systeem alleen voor de doeleinden zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens worden door de gemeente Den Haag verwerkt?
Voor alle geregistreerde gebruikers van dit systeem worden door de gemeente Den Haag gegevens opgeslagen die het gebruik van het systeem mogelijk maken.
Voor alle gebruikers van dit systeem worden door de gemeente Den Haag gegevens verwerkt die worden verkregen met behulp van cookies (zie artikel 4) en die door de gebruikers zelf zijn ingevoerd.

3. Aan wie verstrekt de gemeente Den Haag gegevens?
De gegevens worden verstrekt aan websites die zijn aangesloten op dit registratiesysteem: dat zijn websites van de gemeente Den Haag en websites van derden. De gebruikers geven zelf aan welke gegevens worden verstrekt aan welke websites.
De aangesloten website gebruiken de gegevens voor het publiceren van accommodaties, activiteiten en initiatieven die door de gebruikers zijn ingevoerd.
De gemeente Den Haag zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Wij maken voor iedere accommodatiebeheerder en activiteiten organisator die zich laat registreren door middel van een password, beveiligde directe toegang aan tot, de bij ons beveiligde bestandsgegevens (klantenaccount). Naast de verwerking van uw gegevens voor het ingeschreven staan bij Buurthuis van de toekomst, gebruiken wij uw gegevens ook om met u ten aanzien van eerdere bezoek aan de website, marketingacties te communiceren en u te herinneren aan het bestaan van de website. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde Single Opt-In- procedure, d.w.z., dat wij u pas dan een nieuwsbrief per e-mail toezenden, wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat wij de nieuwsbrief-service dienen te activeren. Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor marketingdoeleinden, of als u geen nieuwsbrief of in zijn totaliteit geen marketingberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

Voor alle bezoekers van deze website worden door de gemeente Den Haag gegevens verwerkt die worden verkregen met behulp van cookies (zie artikel 4).

4. Wat zijn cookies en hoe gebruikt de gemeente Den Haag deze?
Om de werking van het registratiesysteem mogelijk te maken, wordt in dit systeem gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door het registratiesysteem. Met behulp van cookies kan ons systeem u herkennen wanneer u bent ingelogd. Ook worden er cookies gebruikt van Google om het gebruik van het systeem te meten. Een cookie kan geen virussen verspreiden.
Bij een eerste bezoek aan deze website wordt u gevraagd of u het gebruik van cookies accepteert. U kunt weigeren door te kiezen voor Nee.

Onze website gebruikt ook zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze website, met extra herinneringen aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens.
Met uw toestemming gaat u er mee akkoord dat cookies kunnen worden toegepast en hiermee gebruiksgegevens worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Uw toestemming kunt u te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen, door in uw browserinstellingen het aannemen van cookies te weigeren.

Indien u uw toestemming wilt wijzigen, ga dan opnieuw naar het instellingenscherm.

5. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag?
Dit registratiesysteem kan gegevens aan websites van derden verstrekken. Ook kan dit systeem links naar websites van derden bevatten. De gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Hoe beschermt de gemeente Den Haag persoonsgegevens?
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of enig onrechtmatig gebruik maakt de gemeente Den Haag gebruik van passende beveiligingsprocedures.
De gemeente Den Haag bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

7. Welke rechten hebt u?
U hebt het recht de gemeente Den Haag te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen vier weken reageren.

8. Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan door de gemeente Den Haag te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van dit systeem dan kunt u dit kenbaar maken met een mail aan de gemeente via participatieprikbord@denhaag.nl.

10. Toepasselijk recht
Op deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.