Cursus Opleiding Buurtconsulent

Van Limburg Stirumstraat 280, 2515PT Den Haag

Opleiding Buurtconsulent

Opleiding tot Buurtconsulet.
Voordat aan deze cursus deelgenomen wordt, graag eerst contact opnemen met organisatie i.v.m. eventuele wijzigingen in data en mogelijke aanmelding.