Cursus Buurtpreventie en Burgerhulpverlening

van Heutszstraat 12, 2593PJ Den Haag

Buurtpreventie en Burgerhulpverlening

Het Buurtpreventieteam(BPT)-Bezuidenhout wil het Bezuidenhout de meest veilige buurt van Den Haag maken met, door en voor Bewoners, Bezoekers, Bedrijven en Beroeps(hulpdiensten).

Het BPT tracht haar doel te bereiken door;

• Het zoveel mogelijk organiseren en uitvoeren van surveillance in de buurt conform een vooropgesteld rooster.
• Het organiseren en uitvoeren van cursussen voor de deelnemers om deze te scholen en op te leiden op het gebied van surveilleren en preventie, dit in de ruimste zin des woord.
• Het deelnemen en stimuleren van deelname aan burgerhulpverlenersinitiatieven.
• Het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners van Bezuidenhout.
• Het beschikbaar stellen van het team en haar middelen op vrijwillige basis bij rampenbestrijding, calamiteiten in de omgeving en/of evenementen in de buurt.
• Het organiseren en uitvoeren van alle andere activiteiten die bijdragen aan de doelstelling veiligheid en preventie in de buurt in de ruimste zin des woord.
De buurtpreventie richt zich dus op het voorkomen van criminele activiteiten zoals inbraak, diefstal, overlast en vandalisme. Een andere belangrijke bijdrage aan de veiligheid voor de buurt is het optreden als burgerhulpverlener. Alle zaken dus die betrekking hebben op veiligheid. Daarnaast zal het BPT zich richten op leefbaarheid. Dat deze twee zaken verband houden met elkaar behoeft geen verdere uitleg.
Andere afgeleide taken van het hoofddoel veiligheid zijn:
• Betrekken van de buurt om de saamhorigheid te vergroten.
• Informeren van buurtbewoners over preventie en veiligheid. Wat kan men zelf doen om inbraak, diefstal, overlast en vandalisme te voorkomen.
• Motiveren van buurtbewoners om actief mee te kijken naar wat er gebeurt op straat. Immers, de buurtbewoner weet zelf het beste wat er niet klopt in de omgeving.
• Mobiliseren van bewoners om actief en/of passief de politie, brandweer, ambulance en de gemeente te ondersteunen bij hun werk. Dit door zich aan te sluiten bij: Burgernet, AMBER ALERT en als Burgerhulpverlener.
  • Afbeelding van Buurtpreventie en Burgerhulpverlening