Cursus Project "Leren presteren"

De la reyweg 297, 2571EH Den Haag

Project "Leren presteren"

Heeft uw kind ook moeite met begrijpend lezen, woordenschat, spelling of rekenen? Vindt u het ook lastig om uw kind te motiveren in het leerproces? Wilt u ook dat uw kind het beste uit zichzelf haalt? Meld uw kind dan aan voor het project “leren presteren!”

Na een succesvolle start in Amsterdam waarin er jaarlijks gemiddeld 300 kinderen geholpen worden en vooruitgang boeken op school willen wij de diensten voortzetten in Den Haag.

Stichting Sociaal Cultureel Centrum Nederland (SSCCN) en Stichting Upgrade Schoolprestaties (Upgrade) slaan daarom de handen in een en presenteren u het project “leren presteren” in Den Haag.

Het project richt zich op kinderen in het basisonderwijs vanaf groep 5 t/m groep 8 en biedt de volgende diensten aan:
- De weekendschool (klassikale taal- en rekenlessen)
- Privéles (individuele bijscholing op het gebied van taal en rekenen)
- Huiswerkbegeleiding (ondersteuning bieden in het maken van het huiswerk van eigen school)
- TRAINING VOOR: ENTREE/CITO/Eindtoets

De kinderen zullen begeleid worden door vakbekwame begeleider, De klassikale lessen bestaan maximaal uit 10 leerlingen zodat elk kind voldoende aandacht krijgt.

Ook bieden we de bovengenoemde diensten aan voor kinderen het voortgezet onderwijs 1 LWO/VMBO B t/m 6 VWO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.
  • Afbeelding van Project "Leren presteren"
  • Afbeelding van Project "Leren presteren"
  • Afbeelding van Project "Leren presteren"
  • Afbeelding van Project "Leren presteren"
  • Afbeelding van Project "Leren presteren"
  • Afbeelding van Project "Leren presteren"

Trefwoorden

kinderen, taallessen, ondersteuning