Ontmoeten Bewonersvergadering Bloemenbuurt

Anemoonstraat 25, 2565DD Den Haag

Bewonersvergadering Bloemenbuurt

Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint nodigt u van harte uit voor de bewonersvergadering op woensdag 18 april om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). De locatie is Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25 in Den Haag.
De avond start met de presentatie van het jaarverslag van 2017 en het jaarplan 2018, de (her)benoeming van bestuursleden en de financiële verantwoording over 2017. De vergaderstukken zijn te vinden op de website van wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint: www.dehyacint.nl
Na dit officiële gedeelte volgt de inspiratiepresentatie ‘Van gas los? Hoe dan?’ door de buurt buren van de Groene Regentes. Wim Schutten (De Groene Regentes) vertelt welke duurzame initiatieven bewoners van de wijk Regentes-Valkenbos zelf genomen hebben in hun wijk en woningen. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. Netwerk met andere bewoners uit de Bloemenbuurt en ga naar huis met nieuwe ideeën over duurzaamheid in de wijk.
Het bestuur van wijkberaad Bloemenbuurt hoopt u graag te zien op woensdag 18 april. Laat ons weten of u komt, stuur een mail naar: wijkberaad@dehyacint.nl en u ontvangt de vergaderstukken.
  • Afbeelding van Bewonersvergadering Bloemenbuurt