Cursus Informatieavond over de Crisiskaart

Laan 20, 2512GN Den Haag

Informatieavond over de Crisiskaart

Voor bewoners van Den Haag is er een nieuw hulpmiddel beschikbaar dat houvast biedt bij een (dreigende) psychische noodsituatie: de Crisiskaart.
De Crisiskaart is een gevouwen kaart op bankpasformaat, die de kaarthouder altijd bij zich draagt. Hierop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen óf laten als de kaarthouder een psychische crisis doormaakt. Hierdoor behoudt de kaarthouder de regie, ook als deze psychisch de weg kwijt is en zijn of haar wensen niet meer kan verwoorden. Veel kaarthouders voelen zich bij voorbaat al veiliger met een Crisiskaart op zak. Crisissituaties kunnen zo worden voorkómen of verlopen minder heftig.

Op dinsdag 2 oktober van 17:00 – 19:00 uur geven ervaringsdeskundige crisiskaartconsulenten van Kompassie op interactieve wijze uitleg over de Crisiskaart. Voor broodjes wordt gezorgd.

De avond is bedoeld voor mensen die het risico lopen (opnieuw) in een psychische crisis te raken, hun familie en naastbetrokkenen, behandelaren, begeleiders en overige belangstellenden

Deelname aan deze avond is kosteloos, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan bij Miranda Vogel, m.vogel@kompassie.nl of 06 – 81 71 96 00

Wilt u zelf een Crisiskaart of meer informatie, neem dan contact op met Kompassie via (070) 427 32 40 of info@kompassie.nl
  • Afbeelding van Informatieavond over de Crisiskaart

Trefwoorden

zelfbeheer, ondersteuning, presentatie