Cursus Nederlandse les aan huis voor vrouwen

Nederlandse les aan huis voor vrouwen

Taalles op maat aan vrouwen, individueel aan huis of in kleine groepjes in de buurt. Het doel van de lessen is redzamer worden en doorstroom naar een vervolgactiviteit.